CA EN ES

Què són les Dades obertes?

Dades Obertes (Open Data en anglès) és una filosofia i una pràctica que requereix que determinades dades siguin de lliure accés per a tothom, sense restriccions de drets d'autor, patents o altres mecanismes de control.

 

Portal Dades Obertes de l’Ajuntament de Sabadell

Amb l’objectiu d’avançar en els valors de transparència en l’Administració Pública, l’Ajuntament de Sabadell pren la iniciativa d’obrir el portal Dades Obertes en favor a l’obertura de les dades i l’ús i la reutilització de la informació exposada per analitzar i avaluar la gestió pública. Es fomenta d’aquesta manera la interoperabilitat entre administracions i l’accés de la societat a la informació pública.

L’Ajuntament es compromet a una progressiva obertura de les dades públiques que estan en el seu poder, entenent com a públiques totes aquelles dades no subjectes a restriccions de privadesa, seguretat o propietat. Aquestes publicacions es lliuren en format reutilitzable per tal de que tercers puguin crear serveis derivats dels mateixos, sempre que es respectin les corresponents condicions d’ús.