CA EN ES

APLICACIONS

Si vols que et publiquem l'aplicació en què reutilitzes informació que oferim en el nostre portal de dades obertes, fes-nos-ho saber emplenant el següent formulari.

Ens atenem a aquest codi ètic 

Agenda oberta


AgendaOberta, el directori d’esdeveniments culturals dels Països Catalans finançat pels Ajuts puntCAT de la Fundació puntCAT, afegeix cada dia de forma automatitzada més de 200 activitats de tot tipus que tenen lloc a tots els punts del territori.

AgendaOberta, el directori d’esdeveniments culturals dels Països Catalans finançat pels Ajuts puntCAT de la Fundació puntCAT, afegeix cada dia de forma automatitzada més de 200 activitats de tot tipus que tenen lloc a tots els punts del territori. I és que el projecte té més de 100 fonts d’on obté informació, bàsicament de webs institucionals d’Ajuntaments i altres agendes culturals.

AgendaOberta pretén que la comunitat catalanoparlant pugui veure en una mateixa plataforma els esdeveniments amb la informació bàsica ordenada que fins ara es trobaven dispersos a la xarxa. A més, AgendaOberta afegeix una capa social que fa que l’usuari pugui marcar les activitats que considera més interessants i que aquesta informació pugui ser visualitzada pels contactes de Facebook i Twitter.

Entre les característiques del projecte AgendaOberta també destaca per oferir una API que pot ser utilitzada per nous projectes de la comunitat aprofitant les dades recapitulades. A més ofereix el codi obert del projecte per tal que la comunitat pugui crear productes similars (agendes específiques temàtiques per exemple) aprofitant el desenvolupament realitzat. A nivell de desenvolupament també destaca els esforços realitzats per la creació d’un algoritme d’anàlisi semàntic que permet etiquetar per categoria els diversos esdeveniments que no la porten incorporada amb un alt índex de fiabilitat.

Lloc web: Agenda Oberta

Disponible en català

Desenvolupada per: Pimpampum.net