CA EN ES

Presentació

L’Ajuntament de Sabadell compta amb l’Observatori de l’Economia Local (OEL). Els seus productes són testimoni directe de l’evolució de l’activitat econòmica i municipal de la ciutat. Una invitació a la reflexió per contribuir a la investigació, l'anàlisi i el debat i, en definitiva, per ajudar a fer créixer aquesta ciutat.

L’OEL va ser un dels primers observatoris que es van posar en marxa a la província de Barcelona i es va crear com una eina de coneixement de la ciutat, amb vocació de facilitar la presa de decisions, tot apuntant les perspectives de creixement general i sectorial de l’activitat econòmica de l’entorn. El seu àmbit d’anàlisi se centra a Sabadell i actua amb el suport dels agents socioeconòmics de la ciutat. A més, l’OEL forma part de la Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local, coordinada per la Diputació de Barcelona i en què participen 24 observatoris, i també forma part de la xarxa Perfil de la Ciutat, integrada per 13 membres, que alhora és un dels projectes inclosos en el Banc de Bones Pràctiques de la Diputació de Barcelona.

El treball de l’Observatori és ampli, però se sol centrar en l’anàlisi de l’estructura empresarial de la ciutat, del seu mercat de treball i de la seva activitat econòmica. A través de l’OEL s’editen diferents publicacions. Una de les principals és l’Anuari Estadístic de Sabadell. En concret, ara us presentem la seva versió en línia consultable a Internet a través dels llocs web vaporllonch.net i sabadell.cat, amb la voluntat de respondre a un criteri de sostenibilitat i de facilitar-ne encara més la lectura i l’accessibilitat. A més, és remarcable l’interès de fer de l’Anuari un instrument de treball encara més útil: La informació inclosa es pot descarregar en diversos formats (xls, kml), per poder-hi treballar amb tota facilitat.

Les dades de l’Anuari provenen tant de fonts d'informació municipals, com també d'altres agents i institucions que duen a terme activitats al nostre territori. És per això que vull agrair la col·laboració de tothom qui ha aportat dades per a aquesta publicació.

 
 

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes