CA EN ES

Anuari formats

 

FORMATS PROPIETARIS O TANCATS

Són formats d’arxiu protegits per una patent o drets d’autor. Per poder-los llegir es requereixen eines que no són públiques.

XLS (Microsoft Office Excel)

És un fitxer de full de càlcul del programa Excel de Microsoft. Conté files i columnes de cel·les i cadascuna pot incloure dades i fórmules. Els fulls també poden contenir taules i gràfics.

 

 

FORMATS LLIURES

Són formats d’arxiu que es poden crear i manipular per qualsevol programari, lliure de restriccions legals i econòmiques d’ús.

KML

És un llenguatge de marques basat en XML per representar dades geogràfiques en tres dimensions. És un estàndard obert com a format d’intercanvi d’informació geogràfica.

Especifica una característica (lloc, imatge o polígon) per a Google Earth. Conté el títol, una descripció bàsica del lloc, les seves coordenades i alguna altra informació.

ODS (Full de document obert)

Full de càlcul del programari LibreOffice que també pot obrir i editar fitxers .XLS.

 

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes