CA EN ES

Nombre d'animals censats. Distribució per districtes

Índex /Sanitat i salut pública / Cens d'Animals de Companyia
Descripció: Evolució des de l'any 1999
Font: Servei de Salut
Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 09/10/2018
Data publicació: 10/10/2018

Any: 2017
Data creació: 09/10/2018
Data publicació: 10/10/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes