CA EN ES

Lliga Protectora d'Animals. Recollits, adoptats i sacrificats

Índex /Sanitat i salut pública / Lliga Protectora d'Animals
Descripció: Evolució des de l'any 2000
Font: Servei de Salut
Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 09/10/2018
Data publicació: 10/10/2018

Any: 2017
Data creació: 09/10/2018
Data publicació: 10/10/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes