CA EN ES
Sinistralitat laboral per tipus de gravetat. Província de Barcelona

Evolució del nombre d'accidents laborals a la Província de Barcelona per tipus de gravetat des de l'any 2006

Sinistralitat laboral per tipus de gravetat. Vallès Occidental

Evolució del nombre d'accidents laborals al Vallès Occidental per tipus de gravetat des de l'any 2006

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes