CA EN ES
Personal de l'Ajuntament

Evolució des de l'any 1995

Personal de l'Ajuntament. Sexe

Evolució des de l'any 2005

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes