CA EN ES
Atencions ciutadanes. Sabadell

Evolució del nombre d'atencions ciutadanes efectuades pel Síndic de Greuges des de l'any 2006

Canals d'entrada de les queixes. Sabadell

Evolució del nombre de queixes segons canal d'entrada des de l'any 2006

Expedients oberts. Sabadell

Evolució del nombre d'expedients oberts des de l'any 2006

Procedència dels expedients per districtes. Sabadell

Evolució del nombre d'expedients per districte des de l'any 2009

Temàtiques i àrees dels expedients oberts. Sabadell

Evolució del nombre d'expedients oberts segons temàtica i àrea des de l'any 2009

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes