CA EN ES
Estris recollits

Evolució des de l'any 2004

Mobi Blau. Nombre d'entrades

Evolució des de l'any 1996

Mobi Blau. Usuaris/àries

Evolució des de l'any 1996

Punt blau II. Usuaris/àries

Evolució des de l'any 2003

Punt blau III. Usuaris/àries

Evolució des de l'any 2006

Recollida d'escombraries segons tipologia

Evolució des de l'any 1985

Recollida d'escombraries. Envasos

Evolució des de l'any 1999

Recollida d'escombraries. Fracció resta

Evolució des de l'any 1985

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes