CA EN ES

Participació general per tots els àmbits

Índex /Educació / Programa ciutat i escola

Font: Servei d’Educació
Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 01/02/2019
Data publicació: 02/02/2019

Any: 2017
Data creació: 01/02/2019
Data publicació: 02/02/2019

Paraules clau: servei, serveis, serveis persones, servicio, servicios, servicios personas, educació, educación, alumne, alumnes, alumno, alumnos, escola, escoles, escuela, escuelas, enseñanza, ensenyament, curs, curso, cursos, persona, personas, persones, formació, formación

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes