CA EN ES

Escola Superior de Disseny. Distribució de l'alumnat de 1r curs per especialitat i procedència geogràfica

Índex /Educació / Escola Superior de Disseny

Font: Escola Superior de Disseny

Any: 2017
Data creació: 12/12/2018
Data publicació: 13/12/2018

Any: 2017
Data creació: 12/12/2018
Data publicació: 13/12/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes