CA EN ES

Escola Superior de Disseny

Índex /Educació / Escola Superior de Disseny
Descripció: Evolució de l'alumnat des del curs 1989/90
Font: Escola Superior de Disseny

Any: 2017
Data creació: 12/12/2018
Data publicació: 13/12/2018

Any: 2017
Data creació: 12/12/2018
Data publicació: 13/12/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes