CA EN ES

Evolució de l'alumnat resident a Sabadell per universitats, sexe i edat des de 2001

Índex /Educació / Educació universitària

Font: Servei d’Educació
Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 15/11/2018
Data publicació: 16/11/2018

Any: 2017
Data creació: 15/11/2018
Data publicació: 16/11/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes