CA EN ES

Alumnat resident a Sabadell. Universitat Politècnica de Catalunya

Índex /Educació / Educació universitària

Font: Universitat Politècnica de Catalunya

Any: 2017
Data creació: 15/11/2018
Data publicació: 16/11/2018

Any: 2017
Data creació: 15/11/2018
Data publicació: 16/11/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes