CA EN ES

Punt blau III. Usuaris/àries

Índex /Medi ambient / Recollida d'escombraries
Descripció: Evolució des de l'any 2006
Font: Servei de Recollida i Tractament de Residus i Neteja Viària
Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 07/11/2018
Data publicació: 08/11/2018

Any: 2017
Data creació: 07/11/2018
Data publicació: 08/11/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes