CA EN ES

Centres de formació de persones adultes. Alumnat per tipus de centre

Índex /Educació / Centres de formació de persones adultes
Descripció: Evolució des del curs 2002/2003
Font: Servei d’Educació
Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 05/11/2018
Data publicació: 06/11/2018

Any: 2017
Data creació: 05/11/2018
Data publicació: 06/11/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes