CA EN ES

Educació infantil i primària. Mobilitat interanual de l'alumnat per districtes

Índex /Educació / Educació infantil i primària
Descripció: Evolució des de l'any 2002
Font: Servei d’Educació
Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 31/10/2018
Data publicació: 01/11/2018

Any: 2017
Data creació: 31/10/2018
Data publicació: 01/11/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes