CA EN ES

Places en residències per a gent gran. Segons naturalesa jurídica

Índex /Serveis socials / Places en residències per a gent gran
Descripció: Evolució des de l'any 1999
Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Any: 2017
Data creació: 30/10/2018
Data publicació: 31/10/2018

Any: 2017
Data creació: 30/10/2018
Data publicació: 31/10/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes