CA EN ES

Accidents per tipologia de via. Vallès Occidental

Índex /Seguretat ciutadana / Sinistralitat viària

Font: Generalitat de Catalunya. Servei Català de Trànsit

Any: 2017
Data creació: 29/10/2018
Data publicació: 30/10/2018

Any: 2017
Data creació: 29/10/2018
Data publicació: 30/10/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes