CA EN ES

Nombre de participants a l'escola

Índex /Esports / Joventut Atlètica de Sabadell

Font: Joventut Atlètica de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 26/10/2018
Data publicació: 27/10/2018

Any: 2017
Data creació: 26/10/2018
Data publicació: 27/10/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes