CA EN ES

Interrupcions voluntàries de l'embaràs anteriors

Índex /Sanitat i salut pública / Interrupció voluntària de l'embaràs
Descripció: Des de l'any 2002
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Direcció General de Recursos Sanitaris

Any: 2017
Data creació: 15/10/2018
Data publicació: 16/10/2018

Any: 2017
Data creació: 15/10/2018
Data publicació: 16/10/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes