CA EN ES

Interrupció voluntària de l'embaràs. Àmbit territorial

Índex /Sanitat i salut pública / Interrupció voluntària de l'embaràs
Descripció: Evolució des de l'any 1992
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Direcció General de Recursos Sanitaris

Any: 2017
Data creació: 15/10/2018
Data publicació: 16/10/2018

Any: 2017
Data creació: 15/10/2018
Data publicació: 16/10/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes