CA EN ES

Desinfecció i desinsectació. Activitat a demanda. Nombre d'actuacions

Índex /Sanitat i salut pública / Desinfecció i desinsectació
Descripció: Evolució des de l'any 1997
Font: Servei de Salut
Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 09/10/2018
Data publicació: 10/10/2018

Any: 2017
Data creació: 09/10/2018
Data publicació: 10/10/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes