CA EN ES

Control de les colònies de coloms i gats. Nombre d'exemplars recollits

Índex /Sanitat i salut pública / Control de plagues modernes
Descripció: Evolució des de l'any 2005
Font: Servei de Salut
Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 09/10/2018
Data publicació: 10/10/2018

Any: 2017
Data creació: 09/10/2018
Data publicació: 10/10/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes