CA EN ES

Impost de béns immobles

Índex /Urbanisme i habitatge / Impost de béns immobles
Descripció: Béns immobles rústics. Evolució des de 2006
Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Any: 2017
Data creació: 06/09/2018
Data publicació: 07/09/2018

Any: 2017
Data creació: 06/09/2018
Data publicació: 07/09/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes