CA EN ES

Ozó troposfèric (O3)

Índex /Medi ambient / Qualitat atmosfèrica
Descripció: Evolució des de l'any 2005
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat

Any: 2017
Data creació: 06/09/2018
Data publicació: 07/09/2018

Any: 2017
Data creació: 06/09/2018
Data publicació: 07/09/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes