CA EN ES

Nombre de llicències. Sabadell

Índex /Transports / Llicències

Font: Direcció General de Trànsit

Any: 2017
Data creació: 06/09/2018
Data publicació: 07/09/2018

Any: 2017
Data creació: 06/09/2018
Data publicació: 07/09/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes