CA EN ES

Índex Català de Qualitat de l'aire

Índex /Medi ambient / Qualitat atmosfèrica
Descripció: Evolució des de l'any 2001
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat

Any: 2017
Data creació: 06/09/2018
Data publicació: 07/09/2018

Any: 2017
Data creació: 06/09/2018
Data publicació: 07/09/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes