CA EN ES

Béns immobles urbans

Índex /Urbanisme i habitatge / Impost de béns immobles
Descripció: Evolució des de l'any 1991
Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Any: 2017
Data creació: 06/09/2018
Data publicació: 07/09/2018

Any: 2017
Data creació: 06/09/2018
Data publicació: 07/09/2018

Paraules clau: impost, impuesto

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes