CA EN ES

Violència contra les dones. Ordres de protecció. Relació amb la víctima. Partit Judicial de Sabadell

Índex /Seguretat ciutadana / Violència contra les dones

Font: Consejo General del Poder Judicial. Observatorio contra la violencia doméstica y de género

Any: 2017
Data creació: 05/09/2018
Data publicació: 06/09/2018

Any: 2017
Data creació: 05/09/2018
Data publicació: 06/09/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes