CA EN ES

Gimnàstica de manteniment d'adults

Índex /Esports / Gimnàstica de manteniments d'adults
Descripció: Evolució del nivell d'ocupació de la gimnàstica de manteniment d'adults des de 1995
Font: Servei d'Esports
Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 03/09/2018
Data publicació: 04/09/2018

Any: 2017
Data creació: 03/09/2018
Data publicació: 04/09/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes