CA EN ES

Programes d'Esport Escolar. Participació per centres

Índex /Esports / Programes d'Esport Escolar
Descripció: Evolució des de l'any 2008
Font: Servei d'Esports
Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 03/09/2018
Data publicació: 04/09/2018

Any: 2017
Data creació: 03/09/2018
Data publicació: 04/09/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes