CA EN ES

Persones reconegudes legalment com a discapacitades a Sabadell per grau de discapacitat

Índex /Serveis socials / Persones reconegudes legalment com a discapacitade
Descripció: Evolució des de l'any 1998
Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Any: 2017
Data creació: 30/08/2018
Data publicació: 31/08/2018

Any: 2017
Data creació: 30/08/2018
Data publicació: 31/08/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes