CA EN ES

Depuradora del Ripoll. Indicadors

Índex /Medi ambient / Qualitat de l'aigua

Font: Servei de Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes
Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 26/07/2018
Data publicació: 27/07/2018

Any: 2017
Data creació: 26/07/2018
Data publicació: 27/07/2018

Paraules clau: medi ambient, ciudad, ciutat, medio ambiente, agua, aguas, aigua, aigües, depuradora, depuradoras, depuradores

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes