CA EN ES

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial

Índex /Urbanisme i habitatge / Habitatge
Descripció: Evolució 2012-2014
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat

Any: 2017
Data creació: 17/07/2018
Data publicació: 23/07/2018

Any: 2017
Data creació: 17/07/2018
Data publicació: 23/07/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes