CA EN ES

Nombre de contractes i lloguer mitjà contractual

Índex /Urbanisme i habitatge / Habitatge
Descripció: Evolució des de l'any 2007
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat

Any: 2017
Data creació: 17/07/2018
Data publicació: 23/07/2018

Any: 2017
Data creació: 17/07/2018
Data publicació: 23/07/2018

Paraules clau: habitatge, lloguer, preu lloguer

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes