CA EN ES

Transaccions immobiliàries realitzades a Sabadell. Habitatge lliure i protegit

Índex /Urbanisme i habitatge / Habitatge
Descripció: Evolució des de l'any 2004
Font: Ministerio de Fomento

Any: 2017
Data creació: 17/07/2018
Data publicació: 23/07/2018

Any: 2017
Data creació: 17/07/2018
Data publicació: 23/07/2018

Paraules clau: habitatge

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes