CA EN ES

Mortalitat evitable segons llista actualitzada de consens. Vallès Occidental.

Índex /Sanitat i salut pública / Mortalitat
Descripció: Evolució mortalitat evitable

Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 09/07/2018
Data publicació: 10/07/2018

Any: 2017
Data creació: 09/07/2018
Data publicació: 10/07/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes