CA EN ES

Inicis per edat dels residents a Sabadell i al Vallès Occidental

Índex /Sanitat i salut pública / Drogodependències
Descripció: Evolució 2009-2017

Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 09/07/2018
Data publicació: 10/07/2018

Any: 2017
Data creació: 09/07/2018
Data publicació: 10/07/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes