CA EN ES

Composició dels establiments d'activitat comercial segons subsector. Districte 7

Índex /Estructura empresarial / Comerç

Font: Comerç, Consum i Turisme
Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 09/07/2018
Data publicació: 10/07/2018

Any: 2017
Data creació: 09/07/2018
Data publicació: 10/07/2018

Paraules clau: comerç, comercio, consum, consumo, turisme, turismo

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes