CA EN ES

Evolució de la mortalitat a Sabadell

Índex /Sanitat i salut pública / Mortalitat
Descripció: Des de l'any 2002
Font: Registre de Mortalitat de Catalunya. Servei d'Informació i Estudis. Direcció general de Recurs

Any: 2017
Data creació: 09/07/2018
Data publicació: 10/07/2018

Any: 2017
Data creació: 09/07/2018
Data publicació: 10/07/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes