CA EN ES

Carrils bus

Índex /Transports / Autobusos urbans
Descripció: Longitud dels trams de carrils bus
Font: Servei de Mobilitat, Trànsit i Transports
Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 05/07/2018
Data publicació: 06/07/2018

Any: 2017
Data creació: 05/07/2018
Data publicació: 06/07/2018

Paraules clau: autobús, autobusos, mobilitat, trànsit, tránsito, autobuses, circulació, circulación, ciudad, ciutat, locomoció, locomoción, transport, transporte, transportes, transports, vehicle, vehicles, vehículo, vehículos, carril

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes