CA EN ES

Pensió contributiva mitjana de la Seguretat Social per tipus i sexe a Sabadell

Índex /Serveis socials / Pensions contributives
Descripció: Règim especial de treballadors autònoms

Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 05/07/2018
Data publicació: 06/07/2018

Any: 2017
Data creació: 05/07/2018
Data publicació: 06/07/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes