CA EN ES

Pensió contributiva de la Seguretat Social segons sexe i tipus a Sabadell

Índex /Serveis socials / Pensions contributives
Descripció: Règim especial de treballadors autònoms
Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Any: 2017
Data creació: 05/07/2018
Data publicació: 06/07/2018

Any: 2017
Data creació: 05/07/2018
Data publicació: 06/07/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes