CA EN ES

Renfe. Mitjanes diàries. Sabadell

Índex /Transports / Trànsit ferroviari

Font: RENFE

Any: 2017
Data creació: 05/07/2018
Data publicació: 06/07/2018

Any: 2017
Data creació: 05/07/2018
Data publicació: 06/07/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes