CA EN ES

Autobusos interurbans. Viatgers/es

Índex /Transports / Autobusos interurbans

Font: Sarbus

Any: 2017
Data creació: 05/07/2018
Data publicació: 06/07/2018

Any: 2017
Data creació: 05/07/2018
Data publicació: 06/07/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes