CA EN ES

Autobusos urbans. Viatgers/es totals per línia

Índex /Transports / Autobusos urbans

Font: Servei de Mobilitat, Trànsit i Transports
Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 05/07/2018
Data publicació: 06/07/2018

Any: 2017
Data creació: 05/07/2018
Data publicació: 06/07/2018

Paraules clau: ciudad, ciutat, transport, transporte, transports, transportes, locomoció, locomoción, trànsit, tránsito, circulació, circulación, vehicle, vehicles, vehículo, vehículos, autobús, autobuses

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes