CA EN ES

Nombre de guals per districtes.

Índex /Transports / Nombre de guals per districtes

Font: Servei de Gestió Tributària
Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 05/07/2018
Data publicació: 06/07/2018

Any: 2017
Data creació: 05/07/2018
Data publicació: 06/07/2018

Paraules clau: ciudad, ciutat, transport, transporte, transports, transportes, locomoció, locomoción, trànsit, tránsito, circulació, circulación, vehicle, vehicles, vehículo, vehículos

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes