CA EN ES

Vehicles matriculats

Índex /Transports / Parc de vehicles
Descripció: Evolució des de l'any 1978
Font: Servei de Gestió Tributària
Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 05/07/2018
Data publicació: 06/07/2018

Any: 2017
Data creació: 05/07/2018
Data publicació: 06/07/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes